แบบฟอร์มการถวายออนไลน์เพื่อพันธกิจของโรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์แบ๊บติสต
โดย โรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์แบ๊บติสต
 
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับไปยังท่าน

 

ชื่อนามสกุล/องค์กร 
ที่อยู่
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
แฟกซ์
อีเมล์
ข้าพเจ้าขอถวายเพื่อพันธกิจด้าน
งบประมาณบริหารและการจัดการของโรงเรียน จำนวน บาท
จัดซื้อตำราหนังสือวารสารวิชาการเข้าห้องสมุด จำนวน บาท
โครงการค้นคว้าเขียนตำราสำหรับคณาจารย์ จำนวน บาท
อื่นๆ จำนวน บาท
รวมจำนวนเงินถวายทั้งสิ้น บาท
 
โปรดเลือกวิธีถวายของท่าน
ถวายด้วยเงินสดที่โรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์
ถวายผ่านทางคริสตจักรชื่อ
โอนเข้าบัญชี "โรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์" ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาสวนพลู เลขบัญชี 200-0-351458
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางโทรสาร 02-6794529 หรือทาง Email: thaibts@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bookbanner  
abgts logo contactus