News & Journal
 สารโรงเรียน
   
 
 จุลสารดนตรี
   
 
 วารสารวิชาการ
   
 
 จุลสารศิษย์เก่า

เทศนาและบทความ

ฟังคำเทศนา

รายงานประจำปี
  รายงานประจำป 2013
   


 

เลขที่ 433 ซอยสวนพลู8 ถนนสาทร3 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ 02-2860766, 02-2860793 และ02-2867281 โทรสาร 02-6794529
Email : thaibts@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 มีนาคม 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************

เปิดรับสมัครแล้ว
หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมผู้นำฆราวาส (LLT)
วันที่ 8 - 13 ตุลาคม 2018
สมัครลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้
"ด่วนจำนวนจำกัด"

 

*********************

Poster2018

เปิดเทอม วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018
สามารถดาวน์โหลดตารางสอนเทอม 2/2018 ได้แล้ว

 

 

 

ขอเชิญพี่น้องชาว 433 ทุกท่านเข้าร่วมค่ายโรงเรียน
หัวข้อ "TOGETHER & RISES" ต่อกันสนิท และเจริญขึ้น
ที่จะจัดขึ้นใน วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2017
ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ พัทยา
เชิญชวนพี่น้องสวนพลูมาร่วมค่ายโรงเรียนกันเยอะๆ นะคะ
คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

 

 
bookbanner  
abgts logo contactus